آموزش خوانندگی مبتدی

آموزش خوانندگی مبتدی

آموزش خوانندگی مبتدی

بهترین آموزشگاه موسیقی تهران : آموزش خوانندگی مبتدی

شما را دعوت به خواندن مقاله ای در زمینه آموزش خوانندگی مبتدی ، آموزش آواز پاپ و آموزش آواز کلاسیک و آموزش آواز سنتی می نمایم 

بشر از دیر باز علاقه مند به خوانندگی و یادگیری آن بوده است

حنجره انسان قدیمی ترین و طبیعی ترین ساز است که انسان آن را شناخته است و از آن بهره برده

حنجره انسان متشکل از 2 تار صوتی بسیار ظریف و حساس میباشد که با برخورد هوا به ارتعاش درآمده و تولید صدا میکند

قدرت تکلم و صحبت کردن هم با توجه به همین عامل بستگی دارد

در شکل زیر آناتومی کامل حنجره را می بینید

در آموزش خوانندگی پاپ و آموزش آواز کلاسیک و آموزش آواز سنتی نیز از همین عامل بهره برده و هنرجویان را تربیت می کنیم

آموزش خوانندگی مبتدی  به این صورت است که ابتدا هنرجو باید سیستم تنفسی را بشناسد

شناخت دیافراگم نقطه ابتدایی آموزش آواز پاپ و آموزش آواز سنتی و آموزش آواز کلاسیک می باشد و هر سه سبک نام برده باید شناخت صحیح و کاملی از نوع کارکرد دیافراگم و چگونگی هدایت آن به سمت مخرج صدایی که در ادامه به ان خواهیم پرداخت

داشته باشند

دیافراگم :

پرده ای است که ششها و قلب را از دیگر احشا داخلی بدن جدا میکند و زیر دنده ها قرار داشته است و استفاده ان در آواز کنترل تنفس را و بالا بردن مدت زمان نگه داشتن نفس می باشد

دیافراگم در قسمت شکم قرار دارد و با استفاده از ماهیچه های شکمی می تواند هوا را کنترل و میزان دلخواه آن را به سمت مخرج صدایی هدایت کند 

هوایی که از دیافراگم به سمت مخرج صوتی هدایت می شود پس از رسیدن به تارهای صوتی باعث لرزش آن شده و صدا تولید می شود و هر چه قدر با شدت بیشتری وارد شود لرزش بیشتر و طبیعتا صدایی بلندتر تولید خواهد کرد

در شکل زیر به وضوح دیافراگم را می بینید

رزونانس :

حال باید هوای گذشته از تارهای صوتی را به سمت ماسک صورت و یا همان رزونانس هدایت کرد تا صدایی پر طنین و رسا و شفاف و با قدرت و حجیم و بدون گرفتگی تولید کرد

رزونانس مانند کاسه سه تار و یا گیتار عمل میکند یعنی با لرزش سیم صدا در محفظه کاسه چرخیده و طنین دار و گرم و شفاف می شود

ماسک صورت و یا رزونانس در قسمت بالای سق دهان و پشت بینی و زیر چشم روی گونه ها قرار دارد که در آنجا جمجه خالی و تهی ایست که اصابت صدا بر آن باعث حجیم و شفاف و رسا شدن صدا می شود

که رسانیدن صدا به این قسمت مستلزم تمرین های مداوم صداسازی زیر نظر استاد آواز پاپ و یا استاد آواز کلاسیک و یا استاد آواز ایرانی می باشد

در شکل زیر رزونانس صورت کاملا مشخص شده است

این برداشت غلط که صدا در حنجره تولید و در همانجا پرداخت می شود گمراه کننده است زیرا تارهای صوتی بسیار ظریف و آسیب پذیر هستند و با فشار بیش از حد متورم شده و قابلیت ارتجاعی خود را از دست داده و پس از مدتی صدایی خش دار و هوادار بی قدرت را نصیب خواننده خواهد کرد

صدا در خواننده به سه قسمت تقسیم می شود :

1-صدای سینه

2-صدای میانی

3-صدای سر

 شکل زیر را ببینید

که هر کدام از این صدای ها به واسطه نت پل به هم وصل می شود و یک خواننده باید با تمرین های بسیار این پل ها را بی آموزد که حرکت از یک منطقه صوتی به منطقه دیگر باعث تغییر رنگ صدا نشود و صدایی یک دست و یک رنگ در تمامی مناطق داشته باشد

باید در نظر داشت که تکنیکهای آوازی و وکالیزهای صداسازی همه و همه برای رسیدن به این هدف می باشد

در آموزشگاه موسیقی ریتم آوا که یک آموزشگاه موسیقی پاسداران تهران می باشد آموزش آواز پاپ و آموزش آواز کلاسیک زیر نظر استاد ابوذر قشقاوی و آموزش آواز سنتی زیر نظر  استاد مهدی امامی تدریس می شود

 

نظرات بازدیدکنندگان