آکورد آهنگ خواب از بابک جهان بخش

آکورد آهنگ خواب از بابک جهان بخش

آکورد آهنگ خواب از بابک جهان بخش

دانلود آکورد رایگان از بهترین آموزشگاه موسیقی تهران

F#   G       Em       Bm
 تو به یادت نمیاد که هزار ساله شده 
فاصلمون

 Bm  D      A    Em F#   Bm
آه سرد قلب من میرسه ازغم تو تا آسمون


A  G   A              Bm
تو میخندی ومیگم عشق تو از من ابرو برد


Em   D    G              
قصه بودنمو خط به خطو مو به مو برد


G     F#   Em   G    Em
یخ سرد سرنوشتم دیگه با دستای تو


G  Bm
آب نشد

G      A      
توی ذهــــــن خسته ی من


F#        Bm
رویــــای چشمای تو خواب نشد

Bm
اونکه راحت میگذره ار هرچی بوده

G      A    
من نبـــودم اون تــــویی

A
کـــــه شکستم توی این قاب شکسته


G      
شد یه عکس یهویی


A       G        A    
که شـــکستم توی ایــــن قاب شکــــسته

F#    G     Em
شـــد یه عکـــس یهـــــویی


Em      Bm 
 تو به یادت نمیـــــاد

F#  Em       G    
که ســـزاوار چی بـــوده دلـــامون


Bm 
دیــگه لج بازی نـــــکن


F#   D       G    Em
که دله خـــونه میگیــره برامـــون


Bm 
تو میخندی و میگی


A      G    A   
بگــذرم از هــــرچی که دیـــدم
مـــن که از خودم گذشتم

Em            G    
اما هیــــچ وقت نرسیدم، نـــرسیدم


Em        G  
یخ سرد ســـرنوشتـــم

G        F#    
دیگه بـــا دستای تو آب نـــــشد


G          A     
توی ذهــــــن خسته ی من


F#      Bm   
رویــــای چشمای تـــو خواب نشد


Bm    
اونکه راحت میگذره ار هرچی بوده

G      A    
من نبـــودم اون تــــویی

A
کـــــه شکستم توی این قاب شکسته


G       D
شد یه عکس یهویی


A         G  D     A    
که شـــکستم توی ایــــن قاب شکــــسته

F#          Em
شـــد یه عکـــس یهـــــویی

دانلود آکورد این آهنگ 

نظرات بازدیدکنندگان