آکورد آهنگ دوباره چشمات از بنیامین بهادری

آکورد آهنگ دوباره چشمات از بنیامین بهادری

آکورد آهنگ دوباره چشمات از بنیامین بهادری

آکورد رایگان از بهترین آموزشگاه موسیقی 

Bm              G        Bm
یکی بود ، یکی بود که من بودم یکی نبود اون تو بودی
A           Em      Bm
یکی بود که مهربون بود اما اون یکی نبود اما اون یکی نبود
Em           F#m      A
یکی بود تا پای جون بود، اما اون یکی نبود اما اون یکی نبود
Bm   Em
اون یکی اما نبود
Bm
یادت افتادم ، یادت افتادم
A
دوباره چشمات اومده یادم ، دوباره چشمات اومده یادم
G                Bm
یکی بود دلش یه رنگ بود ، یکی بود دلش یه سنگ
G                Bm
یکی بود نگاش قشنگ بود ، یکی گریه هاش قشنگ
F#m       A
یکی یکی بود که زیبا بود
Bm
یکی یکی بود که زیبا بود
A
یکی یکی بود که تنها بود
Bm
اونکه بود زیبا به فکر اونکه بود تنها نبود و
F#m    G         A
اینکارش زیبا نبودو … زیبا بود

دانلود آکورد آهنگ دوباره چشمات از بنیامین بهادری

نظرات بازدیدکنندگان