کوک ساز چیست و چگونه ساز را کوک کنیم

کوک ساز چیست و چگونه ساز را کوک کنیم

 از مشکلاتی که بسیاری از هنرجویان موسیقی با آن سروکار دارند، کوک کردن ساز است.

آن ها هر چند مدت یک بار برای کوک ساز خود باید هزینه کنند و متاسفانه به دلیل کمبود وقت در کلاس‌ های آموزش موسیقی فرصت کار کردن روی این مورد اکثرا فراهم نیست.

افراد زیادی فکر می‌کنند پس از مدتی تمرین نوازندگی می ‌توانند ساز خود را کوک کنند اما شما قبل از اینکه به سیم ‌های سازتان دست بزنید حتما باید گوش موسیقی خوبی داشته باشید.

تعداد کمی از هنرجویان هستند که گوش موسیقی قوی دارند و قادرند بدون استفاده از نت، قطعات موسیقی را اجرا کنند.

به مجموعه تمرین‌ هایی که برای تقویت گوش موسیقی انجام می گیرد، دیکتة موسیقی می گویند.اولین جایی که هنرجو با دیکتة موسیقی آشنا می ‌شود کلاس ‌های سلفژ است.

تمرین ‌های دیکته موسیقی به تنهایی شکل نمی گیرند. درست  همانطور که هیچ کس نمی‌تواند با خودش شطرنج بازی کند.برای تمرین‌ دیکته هم نیاز است یک نفر سوال بپرسد و یک نفر پاسخگو باشد.

مطالعه کنید چگونه نت خوانی را یاد بگیریم

پس، با در نظر گرفتن همة مواردی که بالا مطرح شد، پرداختن به دیکته موسیقی و استفاده از روش مناسب برای پیشرفت در این زمینه کار ساده ای نیستو کاری موثر در زمینة دیکتة موسیقی انجام نگرفته و شاید به همین دلیل باشد که وقتی در یک گروه شعری خوانده می‌ شود صداهای فالش شنیده می‌ شود.

تمرین‌ دیکتة موسیقی بر خلاف تمرین‌ نوازندگی نیاز به زمان زیادی ندارد چون گوش پس از زمانی تمرین درست نمی ‌شنود و شما را فریب می‌ دهد.

زمان مناسب تمرین دیکتة موسیقی روزی بیست دقیقه می باشد اما مهم ‌ترین آموزشگاه موسیقی مورد حفظ نظم و انجام مستمر تمرین است و اگر شما هفت ماه روزانه تمرین داشته باشید،قطعا پیشرفت می کنید و تفاوت در شنیدن موسیقی را حس خواهید.

 مطالعه کنید اصطلاحات موسیقی ایرانی چیست

نحوه تنظیم کوک ساز ها :

تیونر هفت نت موسیقی دارد که  به ترتیب « دو ، ر ، می ، فا ، سل ، لا ، سی » از راست به چپ به صورت « B . A G . F . E . D . C » نمایش می دهد . برای استفاده از آن باید با نام هر سیم آشنا بود ، به علاوه با نام لاتین آنها آشنا بود.

1-شیوه ی کوک کردن ساز تار :

دو سیم جفتی اول ” C “دو سیم جفتی دوم ” G ” دو سیم جفتی سوم ” C ” یا ” D ”

2-شیوه ی کوک کردن ساز سه تار :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” G ” سیم سوم و چهارم ” C ” یا ” D ”

3-شیوه ی کوک کردن ساز دو تار :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” F ” یا ” G ”

4-شیوه ی کوک کردن ساز تارینه :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” G ” سیم سوم ” C ” یا ” D ”

5-شیوه ی کوک کردن ساز تنبور :

سیم اول ” C ” سیم دوم ” C ” سیم سوم ” F ” یا ” G ”

6-شیوه ی کوک کردن ساز رباب :

دو سیم جفتی اول ” C ” دو سیم جفتی دوم ” A ” دو سیم جفتی سوم ” C ” یا ” D ”

7-شیوه ی کوک کردن ساز عود :

دو سیم جفتی اول ” C ” دو سیم جفتی دوم ” G ” دو سیم جفتی سوم ” D ” دو سیم

جفتی چهارم ” A ” دو سیم جفتی پنجم ” G ” سیم ششم ” D ”

8-شیوه ی کوک کردن ساز کمانچه :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” G “یا سیم اول ” D ” سیم
دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” A ”

9-شیوه ی کوک کردن ساز قیچک :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” G ”

10- شیوه ی کوک کردن ساز ویلن :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” A ” سیم سوم ” D ” سیم چهارم ” G ”

11-شیوه ی کوک کردن ساز گیتار :

سیم اول ” E ” سیم دوم ” B ” سیم سوم ” G ” سیم چهارم ” D ” سیم پنجم ” A ” سیم
ششم ” E ”

12-شیوه ی کوک کردن ساز سنتور :

سیم سفید خرک اول ” E کرن ” خرک دوم ” F ” خرک سوم ” G ” خرک چهارم ” A کرن ”
خرک پنجم ” B بمل ” خرک ششم ” C ” خرک هفتم ” D ” خرک هشتم ” E بمل ”
خرک نهم ” F ”
سیم زرد خرک اول ” E کرن ” یا ” C ” خرک دوم ” F ” خرک سوم ” G ” خرک چهارم ” A کرن ”
خرک پنجم ” B بمل ” خرک ششم ” C ” خرک هفتم ” D کرن ” خرک هشتم ” E بمل ” خرک
نهم ” F ”

نکته مهمی که باید یاداوری کرد این است که تیونر ، نت ” B بمل ” را به صورت ” #A ” نشان میدهد. همچنین برای نت ” A کرن ” و ” D کرن ” و ” E کرن ” می بایست عقربه تیونر ، از نقطه کوک استاندارد ” 45- ” کمتر باشد.

نظرات بازدیدکنندگان