گزارش تلویزیونی با حضور استاد حمید قنبری مدرس تنبک و سازهای کوبه ای

با حضور استاد حمید قنبری مدرس تنبک و سازهای کوبه ای

ترکیب ساز ترکی و ایرانی . با حضور گروه باران در برنامه BBC با همراهی استاد حمید قنبری 

نظرات بازدیدکنندگان