جدید مشاهده گالری تصاویر آواز کلاسیک و پاپ و صداسازی و سلفژ

استاد آموزش تار | پارسا کریمی

دوره هاي
١.تجزيه و تحليل رديف موسيقي دستگاهي ايراني
٢. آشنايي با رسالات كهن موسيقي ايراني و تاريخ موسيقي
٣. آفرينش و خلاقيت بر اساس موسيقي دستگاهي
ايراني

محصولات مشابه