آموزش تعویض سیم گیتار

آموزش تعویض سیم گیتار

بهترین آموزشگاه موسیقی در تهران که ریتم آوا نام دارد با اساتید برجسته کشور در زمینه آموزش گیتار  پاپ ، کلاسیک و الکتریک مشغول فعالیت و آموزش به هنرجویان عزیز می باشد.

فیلم آموزش تعویض سیم گیتار پاپ ، کلاسیک

نظرات بازدیدکنندگان