ساز تنبک در بین دیگر سازها چه نقشی دارد

ساز تنبک در بین دیگر سازها چه نقشی دارد

تنبک یک ساز کوبه ای و پوستی به حساب می آید اما در بین این همه ساز چه جایگاهی دارد؟
در ادامه به بعضی از موارد سازشناسی تنبک می پردازیم:

 • ویژگی های فیزیکی و بررسی صوت ساز(صدای با کیفیت، دامنه صوتی، داشتن صدای متغیر یا ثابت، داشتن رنگ های صوتی ساز)
 • آشنایی جزیی با بیرون و درون ساز، ارتباط اجزای ساختمان تنبک و بررسی بعدهای داینامیک صدای ساز
 • ویژگی های فرا موسیقیایی تنبک که نگرش های فرهنگی ، مذهبی و آیینی را به نمایش می گذارد.
 • نحوه نواختن ساز
 • مرتبط بودن با دیگر سازهای مشابه خود در فرهنگ های دیگر
 • تاریخچه رشد تکاملی ساز

آموزش تنبک در آموزشگاه موسیقی ریتم آوا 

دنیای سازها بسیار متنوع می باشد همین باعث شده کارشناسان و علاقه مندان از جنبه های مختلف آنها را مطالعه و ارتباط هر کدام با دیگر سازها را پیدا و مشخص نمایند.
بعضی مواقع بین سازهایی مثل دربوکه و تنبک عربی چند صفت مشابه پیدا می شود و برخی مواقع تنها صفت در یک ساز کشف می شود.
از جمله ویژگی های مشترک بین دو ساز بالا که مثال زدیم داشتن پوست ارتعاش دار از ویژگی های خاص یک ساز می توان هندسی بودن ظاهر و تزیینات بخصوص تمبک اشاره کرد.
اما ساز شناسی تاریخچه ای قدیمی دارد که به تمدن های هندوستان ، یونان باستان و چین بر می گردد. در اسلام موسیقی دانانی مثل فارابی که کتاب موسیقی الکبیر ، کتاب رساله شفا از ابن سینا و عبدالقادر مراغه ای که با کتاب های مختلفی در این زمینه تلاش به عمل آورده اند.

نقش ساز تمبک در بین دیگر سازهای موسیقیایی


در اروپا نیز کتاب های زیادی وجود دارد از جمله:
کتاب Musica getuscht und ausgezogen از Sebastian Virdung و کتاب Musica instrumentalis deudsch از MartinAgricola نام برد.
اما در قرن هفدهم Michael Praetorius سازهای بسیاری را از دوران کهن آفریقا و رنسانس به تصویر کشید.در قرن هجدهم و نوزدهم مطالعه کمتری روی سازها انجام شد اما کاربرد بسیاری از سازهای بین المللی در فرهنگ موسیقی اروپایی رواج پیدا کرد.
در قرن بیستم کارشناسان موسیقی اتریشی و آلمانی کرت ساچز و اریک ون هامبستل سیستمی را به وجود آوردند که سازها را دسته بندی می کرد.
این دسته بندی بر اساس معیار اشتراک صفات بین سازها بود یعنی در ساختار فیزیکی تشابهاتی با یکدیگر داشتند.

 • سازهای دارای پوست که membranophones هم نامیده می شدند صدای خارج شده از آنها اتوسط ارتعاش در پوست بود مانند ساز تمبک
 • سازهای خودآوایی که idiophones صوت خارج شده از آنها از ارتعاش یک جسم منعطف یا سخت بود.
 • سازهای دارای سیم یا زهی که chordophones هم نامیده می شدند صدای خارج شده از آنها از مرتعش شدن سیم ها بود.
 • سازهای بادی که Aerophones هم نام دارند که صدای تولید شده توسط آنها توسط ارتعاش ستون هوا ایجاد می شد.
 • سازهای الکتریکی که Electrophones نا گرفته اند و تولید صدای آنها ناشی از ایجاد جریان الکتریسیته می باشد.

همچنین بخوانید مدت زمان یادگیری تنبک چقدر طول می کشد؟

سازهای پوستی یا Membranophones:

این نوع سازها صدای تولید شده آنها توسط ارتعاش پوستشان به وجود می آید.این دسته از سازها به روش های دمیدنی، مالشی و کوبه ای نواخته می شوند. تمبک یکی از سازهای دسته پوستی می باشد.
زدن ضربه به ساز به دوشکل انجام می پذیرد:

 • بصورت ضربه مستقیم توسط دست یا کوبه
 • بصورت ضربه غیرمستقیم مانند حرکت دادن طبل هایی که داخلشان اجسامی تکان می خورد و ضربه را به پوست وارد می کنند.

دمیدن به پوست مانند(میرلیتن ها) که صدای حاصله از مرتعش شدن هوا در پوست تولید می شود، طبل های مالشی(مالیدن زه یا دست و چوب به پوست) صدا را تولید می کنند.
اصولا در دسته بندی طبل ها را براساس نوع نواختن و بعد از آن بر اساس معیارهای دیگر دسته بندی می کنند به هر سطح از طبقه بندی یک کد دهدهی اختصاص می دهند.

آموزش حرفه ای تنبک در آکادمی موسیقی ریتم آوا

در دسته بندی ساز های پوستی(تنبک) در سیستم زاکس-بوستل 4 سطح وجود دارد:

 • طبل های مالشی
 • طبل های صربه ای
 • طبل های دمیدنی
 • سازهای پوستی
 • طبل های زخمه ای

اما صفاتی که در سازهای پوستی مانند تنبک معیار به حساب می آِید شامل:
1- ساختار ظاهر بدنه که با توجه به ابعاد هندسی در ساز عنوان می شود ساختمان طبل ها به صورت های مختلفی دیده می شوند.در مقابل فرم ساختار هندسی سازهای پوستی را می بینید:
الف: لوله ای Tubular drum:: مخروطی Conical drum ، دومخروطیDouble-conical drum ، استوانه ای Cylindrical drum و بشکه ای Barrel drum
ب: آوندی Kettle drum مثل تیمپانی
ج: فرم قابی Frame drum
د: ساعت شنی Hourglass drum – فرم ساغری Goblet drum

2- (کوتاهی و کشیدگی طول بدنه، پایه دار یا بی پایه بودن ساز) (تعداد پوست های قابل نواختن و متصل به بدنه اصلی ساز) باز یا بسته بودن ساز مورد نظر
3- نوع متصل شدن پوسته به بدنه (بصورت طناب پیچ ، میخ شده، چسبیده)
4- نوع صدادهی (کوک بودن ساز، متغیر بودن کشش ها و ارتفاع ، رنگ آمیزی صدا)
5- تزیینات ظاهری ساز
6- نحوه اجرای نوازندگی (مالشی--دمیدنی) ، ضربه زدن(مستقیم یا غیرمستقیم) نوع جنس بدنه ساز موسیقیایی
با بیشتر شدن دامنه ای وسیع از دسته بندی ها و پیدا کردن تشابهات سازها ساختار کدها هم طبق دسته های سه تایی بهینه تر و کامل تر شد.
تمبک که یک نماینده از سازهای پوستی ساغری بود دارای کد ۲۱۱٫۲۶۱٫۱ دسته بندی بود که مفهوم هر رقم از جهت چپ به راست معرف::

 • 2: ساز پوستی 1: ضربه ای بودن 1: مستقیم با دست
 • 2: طبل لوله ای 6: فرم ساغری 1: یک پوسته بودن
 • 1:باز بودن طرف دیگر طبل

اگر به یادگیری تنبک علاقه مند هستید یکی از بهترین آموزشگاه موسیقی در پاسداران تهران ریتم آوا  می باشد برای هر گونه مشاوره رایگان می توانید با شماره 02122849355 تماس بگیرید.

نظرات بازدیدکنندگان