پرده و اکتاو در ساز پیانو

پرده و اکتاو در ساز پیانو

تعریف اکتاو در موسیقی

در شروع به اکتاو می پردازیم اکتاو بصورت اختصار بصورت P8 و 8ve نیز نوشته و به کار برده می شود.در زبان لاتین معنای عدد 8 را می دهد.

اما در زبان موسیقی اکتاو نماینده 7 نت پایه و مهم Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si موسیقی و در ادامه هفت نت مجدد نت Do و بقیه نت ها تکرار می شوند.
در هر سازی همان پیانو محدوده مشخص و خاصی از جنبه تکرار این نت ها وجود دارد که محدوده سازها را با شمردن تمامی این 8 نت که معادل یک اکتاو به حساب می آید می سنجند.در نتیجه کاملا مشخص هست که هر سازی اکتاو متفاوتی دارد.

در حقیقت محدوده اصوات موسیقی به زیرمحدوده هایی به اسم اکتاو تقسیم می شود.هر اکتاو در بازه فرکانسی خاصی می باشد که فرکانس ابتدا و انتها با یکدیگر برابر می باشند.
در نتیجه فرکانس هر 2 تا نت برابر است با نت همنام خود که در اکتاو قبلی می باشد.
یک مثال قضیه برای شما روشن تر می شود;

  • لا در اکتاو 3 فرکانس 437 هرتز و لای اکتاو 4 فرکانسه مساوی 874 هرتز می باشد.

نت هایی که فواصل یکسانی از جنبه موسیقی به ترتیب دنبال یکدیگر هستند یک تصاعد هندسی را تشکیل می دهند اگر بطور خلاصه بخواهیم این مساله را مطرح کنیم:
هر اکتاو شامل 7 نت در الفبای موسیقی می شود که کلیدهای سیاه مابین آنها روی پیانو هم محاسبه می شود.

کلاس تئوری موسیقی در تهران توسط آموزشگاه موسیقی ریتم آوا

پرده و اکتاو در ساز ییانو

تعریف پرده در موسیقی

در موسیقی کلاسیک هر اکتاو به 12 فاصله مساوی بخش بندی می شود.هر کدام از این فاصله ها یک نیم پرده نامیده می شود و به هر 2 تا نیم پرده کنار یکدیگر 1 پرده را تشکیل می دهند.

اما باز هم بخواهیم ساده سازی کنیم به جای بکار بردن کلمه فاصله از پرده نام برده می شود اما یک نکته ای که وجود دارد مابین هر کلید با کلید کناری خود فاصله ای به اندازه نیم پرده می باشد.
از کلید سیاه تا کلید سفید بعدی فاصله ای معادل نیم پرده می باشد برای مثال بین کلید دو با کلید سیاه نیم پرده فاصله وجود دارد و با این وجود بین کلید می تا فا نیم پرده فاصله می باشد بین فا تا کلید سیاه نیم پرده و باز کلید سل تا لا یک پرده فاصله می باشد(که دو تا نیم پرده می شود 1 پرده) اما در نهایت بین کلید سی و دو در اکتاو هم فاصله نیم پرده می باشد.

کلاس آموزش آنلاین پیانو در آموزشگاه ریتم آوا برگزار می شود

البته با توجه به جهت حرکت شما از کلید سفید کناری پیانو به کلید سیاه مورد نظر! اصلا بزارید مثالی واضحی بزنم تا بهتر متوجه موضوع شوید:
 اگر از سمت کلیدهای بم، از روی یک کلید سفید، روی یک کلید سیاه حرکت کنید ، اسم آن را با نام همان کلید سفید میخوانند که در انتهای آن “دیِز” اضافه شده است. حالا در نظر بگیرین روی کلید لا هستیم، اگه به سمت راست حرکت کنیم ، کلید سیاه بعد از کلید لا ، کلید لا دیز است، و اگر به سمت چپ حرکت کنیم اسم آن لا بِمُل میشود .
حالا اگر کمی تمرکز کنیم و با دقت توجه کنیم مشاهده می کنیم که 2 دیز در واقع همان ر بمل میباشند یعنی نامی که برای این جهت ما از جهت راست به چپ است انتخاب می شود.

اگر به دنبال آموزشگاه موسیقی تهران می باشید آموزشگاه موسیقی ریتم آوا می تواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد جهت مشاوره های رایگان می توانید با شماره 02122849355 تماس بگیرید تا کارشناسان شما را راهنمایی کنند.

نظرات بازدیدکنندگان