ساناز نوربخش

0 تومان .

مدرك كارشناسى موسيقى نوازندگى ساز جهانى(ویولن)
فراگيرى ساز ويولن نزد استادى چون
ابراهيم لطفى
همايون رحيميان ، علي صالحي پور ،تينا جامه گرمى،و…

همكارى با اركسترهاى مختلف
اركسترهای مختلف
و
همكارى با خوانندگانى چون
سالار عقيلي ،محمد معتمدى رشيد وطن دوست. ماريو تقدسى، وحيد تاج، رضا صادقى و...
مستر كلاس نزد دامينا جورانا رهبر اركستر نوجوانان ايتاليا
همكارى با اركستر فرهنگ و هنر با راميز قلي اف نوازنده برجسته تار آذربايجانى
همكارى با اركستر فرهنگ و هنر به رهبري فرهاد فخر الديني ،نادر مشایخی و….

محصولات مشابه