نت موسیقی چیست

نت موسیقی چیست

نت‌ موسیقی چیست؟

برای همه‌ی صدا‌های موسیقی از بم‌ترین تا زیرترین آن ها فقط هفت نام وجود دارد که به نت موسیقی معروف هستند.

اموزش خط موسیقی

همان طور که گفته شد، امروزه هنر موسیقی دارای این خصلت است بهترین آموزشگاه موسیقی در شمال شرقی تهران که به یاری خطی ویژه به نام خط موسیقی می‌توان آن را ثبت کرد.

در این خط هم مثل هر خط دیگر از نشانه‌های قرار دادی یا نت موسیقی استفاده می‌شود.

خوشبختانه موسیقی خطی بین المللی است و در همه جا به یک شکل می باشد.

پس، هرگاه مثلا موسیقی ایرانی یا‌ غربی با این خط نوشته شود موسیقی دانان هند، ژاپن و هر جای دیگر جهان می‌توانند آن را بخوانند و بنوازند.

مطالعه کنید چگونه نت خوانی را یاد بگیریم

نامگذاری نت های موسیقی

  • هجایی

از چپ به راست 

Do    Re     Mi     Fa     Sol    La     Si

سی    لا    سل    فا    می       ر      دو

  • الفبایی

   C      D        E       F       G      A    B 

شکل نت های موسیقی

نت های موسیقی به هفت شکل یا کمی بیشتر ظاهر می شوند. شکل نت ارزش  آموزشگاه موسیقی زمانی نت یا میزان کشش آن را مشخص می‌کند.

نام شکل

ارزش زمانی (دیرند)

نسبت زمانی هر کدام به گرد

گرد

درموسیقی امروز ازهمه دیرندها بزرگتر است

1/1

سفید

نصف گرد

1/2

سیاه

یک چهارم گرد

1/4

چنگ

یک چهارم سفید و یک هشتم گرد

1/8

دولاچنگ

نصف چنگ

1/16

سه لا چنگ

نصف دولاچنگ

1/32

و

....

شایان ذکر است که وسعت صدا‌های اصلی موسیقی، متجاوز از ۶۰ صوت را در برمی‌گیرد، در حالی که نت‌ها فقط هفت نام دارند.

در اصل در این پهنه گسترده، پس از هفتمین نت نام آن‌ها دوباره تکرار می‌شود.

به عبارت دیگر، در ادامه‌ی پهنه‌ی اصوات موسیقی، پیش از هر نت کلاس آواز آنلاین دو نت سی و بعد از هر نت سی، نت دو قرار دارد.

این تکرار تا پایان یافتن اصوات موسیقی ادامه دارد.

نظرات بازدیدکنندگان