جدید مشاهده گالری تصاویر استاد امین قنبری

استاد امین قنبری | نوازنده و مدرس کمانچه

امین قنبری
متولد ۱۳۶۷
نوازنده و مدرس کمانچه

شروع نوازندگی از سال ۸۶ نزد افشین بشیری
فراگیری ردیف میرزاعبدالله نزد استاد رضا پرویز زاده به مدت ۱۰ سال
تقویت مهارت‌های اجرایی نزد اساتید اردشیر کامکار و سعید فرجپوری
فراگیری ردیف صبا نزد استاد محمد مقدسی
فراگیری جواب آواز نزد اساتید محمد اسماعیل قنبری و مهدی امامی
اجراها با گروه‌های مختلف موسیقی/نمایشی طی سالیان گذشته

محصولات مشابه